• Maturita 2021

  • Datum

   Akce, úkol, činnost

   Třída

   15. 3. 2021

   Uzavření klasifikace z nematuritních předmětů, účast na jejich výuce je pro žáky nadále nepovinná.

   Oktáva 4. A/AO

   31. 3. 2021

   Žáci, kteří mají zájem maturovat v jarním termínu, musí mít k tomuto dni úspěšně uzavřenou klasifikaci za I. pololetí školního roku 2020/2021.

   Oktáva 4. A/AO

   30. 4. 2021

   Všichni žáci, bez výjimky, odevzdají seznam přečtených knih z českého jazyka (kánon) učitelům tohoto předmětu.

   Oktáva 4. A/AO

   Ústní maturitní zkouška z českého jazyka a anglického jazyka je v dobrovolná. K jejich konání se žák musí k uvedenému datu přihlásit. Formulář bude rozesílat a vyplněnou přihlášku převezme od žáka třídní učitel.

   Klasifikací za I. pololetí školního roku 2020/2021 začíná jeho II. pololetí. Žáci jsou nadále vzděláváni ze všech předepsaných předmětů, jejich zapojení distanční výuky je povinné. Účast ve výuce nematuritních předmětů je s platností od 15. 3. 2021 nepovinná.

   Oktáva 4. A/AO

   učitelé

   10. 5. 2021

   Uzavření klasifikace za II. pololetí školního roku 2020/2021 učiteli jednotlivých předmětů, zápis známek do EduPage.

   11. 5. 2021

   Pedagogická rada – klasifikace žáků maturitních ročníků.

   učitelé

   12. 5. 2021

   Příprava učeben pro vykonání praktické maturitní zkoušky.

   učitelé

   13. 5. 2021

   Praktická maturitní zkouška poloviny žáků obchodní akademie, vydání ročníkového vysvědčení.

   4. AO

   14. 5. 2021

   Praktická maturitní zkouška druhé poloviny žáků obchodní akademie, vydání ročníkového vysvědčení.

   4. AO

   Vydání ročníkového vysvědčení žákům gymnázia

   Oktáva

   4. A

   17. až 21. 5. 2021

   Studijní volno – „Svatý týden“

   Oktáva 4. A/AO

   24. 5. 2021

   MZ – didaktický test M/AJ

   Oktáva 4. A/AO

   25. 5. 2021

   MZ – didaktický test ČJ

   26. 5. 2021

   MZ – rozšiřující matematika

   26. až 28. 5. 2021

   Předepsané komisionální zkoušky

   31. 5. až 4. 6. 2021

   Individuální konzultace pro žáky maturitních ročníků – dle potřeby a domluvy s učiteli jednotlivých předmětů.

   Oktáva 4. A/AO

   7. 6. až 11. 6. 2021

   MZ – maturitní týden pro žáky všech 3 realizovaných oborů

   Výše uvedený přehled činností byl zpracován s využitím informací dostupných ke dni jeho vydání. O případných změnách budete včas informováni.

   S pozdravem a přáním hezkého dne za vedení školy

   RNDr. Jaroslav Honza, CSc., ředitel školy

    

   V souladu s katalogem požadavků je zpřístupněn školní seznam (kánon) literárních děl pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury.

   Školní kánon je platný pro jarní a podzimní zkušební období v roce 2021. Ze školního seznamu literárních děl každý žák připraví vlastní seznam 20 literárních děl podle kritérií stanovených katalogem požadavků.