• Maturita 2023

  • Důležité termíny:

   • do 1. 12. 2022 měly být odevzdány přihlášky žáků maturitních ročníků k maturitě

   • do 31. 3. 2023 jsou maturanti povinni odevzdat seznam literárních děl

   • do 31. 3. 2023 mohou maturanti odevzdat žádost o nahrazení profilové části MZ z cizího jazyka potvrzením o vykonání některé z mezinárodně platných zkoušek. Seznam těchto zkoušek, včetně požadované úrovně, má škola k dispozici.

   • 3. 4. 2023 píší maturanti, kterých se to týká, písemnou maturitní práci z dalšího cizího jazyka (N, R, Fr)

   • 4. 4. 2023 píší maturanti písemnou maturitní práci z českého jazyka

   • 5. 4. 2023 píší maturanti, kterých se to týká, písemnou maturitní práci z cizího jazyka (anglický jazyk)

   • 24. – 25. 4. 2023 píší maturanti z OA praktickou maturitní zkoušku z odborných předmětů (zkouška je s výjimkou jednoho žáka – zdravotní důvody – jednodenní)

   • 25. 4. 2023 Pedagogická rada – uzavření klasifikace žáků maturitních tříd

   • 28. 4. 2023 Předání vysvědčení za II. pololetí školního roku 2022/2023 žákům maturitních tříd (poslední zvonění)

   • 2. – 5. 5. 2023 didaktické testy SČi MZ

   • 8. – 12. 5. 2023 volné dny („svaťák, svatý týden“) pro maturující žáky (4. A, VIII. 4. AO)

   • 22. – 25 5. 2023 ústní zkoušky SČ a PČ MZ (žáci 4. A, VIII. 4. AO)

   • 31. 5. 2023 předání maturitních vysvědčení (4. A, VIII. 4. AO)

    

   Byla novelizována vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, a vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání. Obsahem novely je navýšení časového limitu pro konání didaktických testů – u DT z českého jazyka a z cizího jazyka o 10 minut, u DT z matematiky o 15 minut. 

   V souladu s katalogem požadavků je zpřístupněn školní seznam (kánon) literárních děl pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury.

   Školní kánon je platný pro jarní a podzimní zkušební období v roce 2023. Ze školního seznamu literárních děl každý žák připraví vlastní seznam 20 literárních děl podle kritérií stanovených katalogem požadavků. 

    

   Nabídka_profilových_maturit_2023.pdf