• Maturita 2020

  • Maturitní vyhláška platná od 1. 11. 2018 [pdf]

   V souladu s katalogem požadavků je zpřístupněn školní seznam (kánon) literárních děl pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury.

    

   Školní kánon je platný pro jarní a podzimní zkušební období v roce 2020. Ze školního seznamu literárních děl každý žák připraví vlastní seznam 20 literárních děl podle kritérií stanovených katalogem požadavků. Pro jarní zkušební období odevzdá žák vlastní seznam nejpozději do 31. března 2020.

   Stanovení profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2019 / 2020