• Jak se fotí zima

      Ze zápisků třídy primy:

      Nejdřív jsem si myslel, že už žádná zima nebude. Všude bylo jen bláto a tráva skoro zelená. Ale pak to začalo, nejdřív déšť a mráz. Stromy měly obalené větve ledem, tráva byla také celá zmrzlá, pěkně to křupalo a všude do dost klouzalo. Šel jsem fotit trávu, stromy, rampouchy. A pak začalo sněžit. Několik fotek jsem vyfotil když jsem chodit bobovat a jeden den jsem s tátou vyrazil na větší procházku, do Maref jsme jeli vlakem, a pak jsme šli pěšky přes kopec až do Křižanovic na Člupy.

     • Konverzační soutěž v anglickém jazyce

      I přes ztížené podmínky jsme letos stejně jako každý rok upořádali školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci se klání konalo online v prostředí aplikace Microsoft Teams, kterou naše škola používá pro online výuku.

      V kategorii I B (prima a sekunda) zvítězila Aneta Dušková, druhé místo obsadil Dominik Nevídal, oba ze sekundy. Všichni mladí soutěžící prokázali velmi dobré komunikační schopnosti v tématech jako Moje rodina, Můj den, Bydlení či Zvířata. V kategorii II B (tercie a kvarta) zvítězila Barbora Borůvková z kvarty, druhé místo získal Jan Machát z tercie. Zde už byla nabídka soutěžních témat širší a náročnější, studenti mluvili mimo jiné o cestování, vzdělávání, zdravém životním stylu atd.

     • Stříbro z výtvarné soutěže

      Muzeum Brněnska vyhlásilo na podzim výtvarnou soutěž s názvem Staré pověsti české a moravské. Ta byla součástí doprovodného programu ke stejnojmenné výstavě. Do soutěže jsme poslali několik komiksů, jejichž tématem byly pověsti z Bučovic a okolí. Porotu zaujala práce Vanessy Šinaľové z kvarty a ocenila ji druhým místem. Vanesse gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.
      Mgr. Marta Lučná

    • Beseda se spisovatelem Janem Svitákem
     • Beseda se spisovatelem Janem Svitákem

      Minulý týden jsme měli v on-line hodině literatury zajímavého hosta. Naše pozvání přijal spisovatel Jan Sviták. A jak se studentům primy netradiční hodina líbila?

      Dnes jsme měli jednu z nejúžasnějších hodin. Dokonce i můj bratr se mnou poslouchal. Jan Sviták mě motivoval, abych konečně začala psát knížku, kterou si už dlouho plánuji. Moc jsem si to užila.

    • Svět financí očima studentů obchodní akademie
     • Svět financí očima studentů obchodní akademie

      Do 10. ročníku soutěže Finanční gramotnost se zapojili v rámci distanční výuky téměř všichni studenti 3. a 4. ročníku oboru obchodní akademie. Tato rozsáhlá celostátní soutěž i letos prověřovala znalosti tisíce českých středoškoláků.

      Účastníky čekaly otázky týkající se platebních karet či domácích rozpočtů. Bylo potřeba vědět, co je to Bitcoin nebo dluhová past. Některé potrápily spotřebitelské úvěry a úrokové sazby anebo pojmy anuita či inflace. Většina řešitelů se ale dobře orientovala v půjčkách, úsporách či různých způsobech placení zboží.

     • Olympiáda v českém jazyce

      Okresní kolo olympiády z češtiny se konalo 26. ledna 2021 on-line formou, jako všechny podobné soutěže v tomto školním roce. V I. kategorii naši školu reprezentovaly dvě studentky z tercie a jedna z nich, Veronika Jandlová to dokázala! Získala ve své kategorii 1. místo a postupuje do krajského kola. Zuzka Kudličková byla celkově pátá, což je taky krásné umístění vzhledem k tomu, že obě studentky se účastnily olympiády poprvé.

     • Zeměpisná olympiáda – školní kolo

      V minulém týdnu proběhlo školní kolo zeměpisné olympiády netradiční on-line formou v prostředí Moodle. Účastníci si mohou své testy prohlédnout v tomto systému stisknutím tlačítka revize.

      V okresním kole nás budou reprezentovat v každé kategorii 3 žáci. V kategorii A (prima) jsou to: David Pokorný, Ondřej Malý, Nella Pokorná. Za kategorii B (sekunda) postoupili: Josef Kučera, Nela Daňková, František Schneider. O postup v kategorii C se utkali žáci tercie a kvarty, ze kterých byli nejlepší: Martin Kubíček, Rostislav Nevrtal a Dalibor Povolný. Poslední kategorie D je vytvořena pro všechny ročníky středních škol. Jsme rádi, že se školního kola zúčastnili i žáci, kteří již nemají ve výuce zařazen předmět zeměpis, a jsou ochotni se ve svém volném čase účastnit nejrůznějších školních soutěží. Nejlepší v kategorii středních škol byli: Marek Mazal, Vít Frýželka a Jan Zbožínek. Všem postupujícím

     • Dějepisná olympiáda - okresní kolo

      Přestože jsme se dostali do zvláštní doby distanční výuky, která nahrává spíš lenivějším studentům, najdou se naštěstí i tací, kteří se nespokojí s málem. I v tomto období se naši studenti s elánem a vědomostmi zapojují do různých soutěží a olympiád.

      Je mi velkou ctí a radostí oznámit, že naši studenti Kateřina Jakabová z VII. (1. místo) a Marek Mazal z 2. A (4. místo) úspěšně prošli okresním kolem dějepisné olympiády a Kateřina nás bude reprezentovat i v krajském kole.

  • Přihlášení

   Pátek 26. 2. 2021
  • Události JmK 

   Reportáž z naší školy

   Prezentace GOA

   Základní informace o nabízených oborech vzdělání

    

   "My favourite place"

   dle Přemka Veselého z tercie   Odhlašování obědů osobně nebo telefonicky do 14 hodin den předem. Odhlašování přes internet nebo box v jídelně dva dny předem do 20 hodin.

   • Moodle

   •