• Úspěch ve Středoškolské odborné činnosti
     • Úspěch ve Středoškolské odborné činnosti

      Středoškolská odborná činnost (SOČ) je prestižní soutěž, jež umožnuje všem účastníkům zúročit jejich nadání, zájem a nemalé úsilí, když na základě vlastního výzkumu v rámci jednoho z 18 oborů vytvoří odbornou práci, kterou následně obhájí před porotou.

      Letošní (již 43.) ročník SOČ probíhá stejně jako vloni on-line formou. Od 10. do 14. května 2021 se konalo v rámci jednotlivých oborů krajské kolo soutěže. Adam Janek ze 3. A se ho zúčastnil v oboru Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory s prací věnovanou úpravě podmínek výkonu rybářského práva v Moravském rybářském svazu. V rámci 14 soutěžních prací se umístil na osmé příčce.

     • Výsledky 55. ročníku Biologické olympiády

      Atmosféra letošní Biologické olympiády byla od počátku jiná než minulé ročníky. Díky epidemiologické situaci, která již loni přerušila řadu soutěží, zůstala pro letošní rok stejná témata jednotlivých kategorií. Kdo z nás by tipoval, že téma pro kategorie C a D: „Těžký život ve vodě“, dostane zcela jiný rozměr, a díky pandemii bude život těžký na celé Zemi. Rovněž v námětu kategorií A a B: „Nepřátel se nelekejte, na množství nehleďte!“ můžeme hledat paralelu s aktuální epidemiologickou situací.

     • Celostátní kolo zeměpisné olympiády

      V dubnu se konalo celostátní kolo zeměpisné olympiády, kam postoupilo v kategorii C (žáci 9. tříd) 24 soutěžících z celé republiky. Letos bylo trochu netradičně rozděleno do dvou částí - testové a praktické.

      Ve čtvrtek 22. 4. proběhla testová část, kterou tvořily tři na sebe nenavazující testy – práce s atlasem (60 minut), test geografických znalostí (45 minut) a multimediální test (10 minut). Z důvodu pandemické situace probíhalo vše distanční formou v informačním systému Masarykovy univerzity tak, jako tomu bylo i v předešlých okresních a krajských kolech.

     • Úspěšné Slavkovské memento

      Tak jako v minulých letech,také letos se naši studenti zúčastnili této prestižní literární soutěže, kterou vyhlašuje Zámek Slavkov – Austerlitz společně s Klubem autorů literatury faktu a Čs. obcí legionářskou. Máme velkou radost, že v dnešní složité době si mladí lidé našli čas na psaní, měli chuť se k závažným tématům válek, holocaustu a osudů našich legionářů vyjádřit a v reprezentaci naší školy dosáhli vynikajících výsledků.

    • Soutěž N-trophy
     • Soutěž N-trophy

      V sobotu 20. 3. se tým TKAnička ze sexty tvořený Terezou Janů, Adélou Peškovou a Karlem Bílkem, zúčastnil finálového kola čtyřoborové soutěže N-trophy, které tentokrát probíhalo online z domova.

      V soutěži N-trophy se týmu TKAnička nejprve podařilo projít kvalifikací, kde si v rámci fyziky vyráběli zapalovač z baterie, v chemii čistili skvrny na oblečení, v biologii pěstovali vlastní zahrádku mikroorganismů a v logice si vyzkoušeli práci kartografa.

    • Vědci do online výuky - biologie
     • Vědci do online výuky - biologie

      Také žáci kvinty se zapojili do projektu „Pozvěte si vědce do online výuky“. Jde o projekt Akademie věd ČR, která na konci března uveřejnila tuto výzvu na sociálních sítích.

      V rámci hodiny biologie měli možnost online diskuse s botanikem Radimem Hédlem, který studuje rostliny a prostředí, biodiverzitu ekosystémů, lesy a péče o ně. Během běžné vyučovací hodiny diskutovali o problematice smrkových monokultur a s nimi související kůrovcovou kalamitou v ČR. Zajímal je názor biologa na globální oteplování. Během přednášky se také dozvěděli něco o práci vědce v terénu, o jeho expedicích či grantech.

     • Vědci do škol

      Na základě tohoto projektu navštívila on-line hodinu češtiny v kvartě paní Mgr. Lucie Jílková z Ústavu pro jazyk český. Popovídala kvartánům např. o mluvené češtině, o nespisovné výslovnosti, o češtině v televizi, o nářečním atlase. Takže pokud byste se studenta kvarty zeptali, jak se na území Čech a Moravy říká pomlázce, zalistuje v jazykovém atlasu a najde žíla, kocar, karabáč, metla, mrskačka, dutki…

  • Přihlášení

   Středa 19. 5. 2021
  • 3D prohlídka školy

   Události JmK 

   Reportáž z naší školy

   Prezentace GOA

   Základní informace o nabízených oborech vzdělání   Odhlašování obědů osobně nebo telefonicky do 14 hodin den předem. Odhlašování přes internet nebo box v jídelně dva dny předem do 20 hodin.

   • Moodle

   •