• Jak jste oslavili letošní Den Země? Mnozí z vás naprosto úžasně!

      Den Země připadá na 22. duben a slaví se po celém světě již od roku 1970. Akce je spojena s propagací a podporou ochrany životního prostředí a péče o naši Zemi.

      Letos jsme připravili ke Dni Země aktivity v prostředí MS Teams. Mezi soutěžní úkoly jsme zařadili praktické činnosti – tvorbu hmyzího domku, venkovní aktivity spojené s naplánováním výletu, návštěvou maloplošných chráněných území v našem okolí či odklízením odpadu. Žáci tvořili nejrůznější výtvarná díla, pro naši Zemi napsali také několik přání a básní. Řada účastníků zasáhla do celoevropského mapování petrklíčů a navždy se tak zapsala pod výsledky rozsáhlého botanického bádání. Zajímavé programy připravily také vědecké instituce National Geographic nebo Akademie věd ČR, o nichž se žáci dozvídali prostřednictvím připraveného týmu.

     • Najděte mě na GOA

      Konec distanční výuky zpestřila třídám nižšího gymnázia divadelní dílna s názvem Najděte mě, distančně, kterou připravilo brněnské Divadlo Polárka. Herecký tým nejprve odehrál představení, v němž hlavní hrdinka Štěpánka udělala řadu špatných rozhodnutí. Diváci potom mohli do děje zasáhnout a tím Štěpánce pomoci komplikace vyřešit.
      Program se odehrál on-line. Prima zhlédla představení společně ve škole, studenti zbývajících tříd sledovali hru doma na svých na počítačích. Dílna nám alespoň částečně nahradila pravidelné zájezdy do divadel, které jsou na naší škole dobrou tradicí. Už se těšíme na další představení do skutečného hlediště!

    • Úspěch ve Středoškolské odborné činnosti
     • Úspěch ve Středoškolské odborné činnosti

      Středoškolská odborná činnost (SOČ) je prestižní soutěž, jež umožnuje všem účastníkům zúročit jejich nadání, zájem a nemalé úsilí, když na základě vlastního výzkumu v rámci jednoho z 18 oborů vytvoří odbornou práci, kterou následně obhájí před porotou.

      Letošní (již 43.) ročník SOČ probíhá stejně jako vloni on-line formou. Od 10. do 14. května 2021 se konalo v rámci jednotlivých oborů krajské kolo soutěže. Adam Janek ze 3. A se ho zúčastnil v oboru Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory s prací věnovanou úpravě podmínek výkonu rybářského práva v Moravském rybářském svazu. V rámci 14 soutěžních prací se umístil na osmé příčce.

     • Výsledky 55. ročníku Biologické olympiády

      Atmosféra letošní Biologické olympiády byla od počátku jiná než minulé ročníky. Díky epidemiologické situaci, která již loni přerušila řadu soutěží, zůstala pro letošní rok stejná témata jednotlivých kategorií. Kdo z nás by tipoval, že téma pro kategorie C a D: „Těžký život ve vodě“, dostane zcela jiný rozměr, a díky pandemii bude život těžký na celé Zemi. Rovněž v námětu kategorií A a B: „Nepřátel se nelekejte, na množství nehleďte!“ můžeme hledat paralelu s aktuální epidemiologickou situací.

     • Celostátní kolo zeměpisné olympiády

      V dubnu se konalo celostátní kolo zeměpisné olympiády, kam postoupilo v kategorii C (žáci 9. tříd) 24 soutěžících z celé republiky. Letos bylo trochu netradičně rozděleno do dvou částí - testové a praktické.

      Ve čtvrtek 22. 4. proběhla testová část, kterou tvořily tři na sebe nenavazující testy – práce s atlasem (60 minut), test geografických znalostí (45 minut) a multimediální test (10 minut). Z důvodu pandemické situace probíhalo vše distanční formou v informačním systému Masarykovy univerzity tak, jako tomu bylo i v předešlých okresních a krajských kolech.

     • Úspěšné Slavkovské memento

      Tak jako v minulých letech,také letos se naši studenti zúčastnili této prestižní literární soutěže, kterou vyhlašuje Zámek Slavkov – Austerlitz společně s Klubem autorů literatury faktu a Čs. obcí legionářskou. Máme velkou radost, že v dnešní složité době si mladí lidé našli čas na psaní, měli chuť se k závažným tématům válek, holocaustu a osudů našich legionářů vyjádřit a v reprezentaci naší školy dosáhli vynikajících výsledků.

  • Přihlášení

   Neděle 20. 6. 2021
  • 3D prohlídka školy

   Události JmK 

   Reportáž z naší školy

   Prezentace GOA

   Základní informace o nabízených oborech vzdělání   Odhlašování obědů osobně nebo telefonicky do 14 hodin den předem. Odhlašování přes internet nebo box v jídelně dva dny předem do 20 hodin.

   • Moodle

   •