• Dějepisná olympiáda

     • V běžném školním režimu se v listopadu rozjíždí školní kola olympiád. Letos se organizátoři přizpůsobili nařízenému omezení a spustili olympiády distančně.

      Letošní (50.!) ročník dějepisné olympiády nese název: „Labyrintem barokního světa (1556 – 1781)“. Soutěže se zúčastnilo 11 nadšených historiků, kteří si se zadáním dobře poradili. Do okresního kola ale mohou postoupit pouze 3 :-(.
      Nejvíce bodů (z celkového počtu 57 bodů) dosáhli, a tedy postupují: Kateřina Jakabová z VII. (49 bodů), Marek Mazal z 2. A (48 bodů) a Eliška Halodová z VII. (44 bodů).
      Ostatní účastníky také moc chválíme a děkujeme za účast a chuť strávit další čas u PC. Jsou to: Terezie Hrabovská a Tina Goliášová z V., Petr Tománek a Kateřina Rotroeklová z 1. A, Jakub Šidlík z 2. A, Pavlína Benešová ze VI., Adam Janek ze 3. A, Tomáš Fryč ze VII.

      Postupujícím držme palce v okresním kole a všem přejme hodně zdaru a energie do další práce! :-)

      Mgr. Karla Goliášová, vyučující dějepisu

     • VZHŮRU DO TOKYA!!!

     • Podle průzkumu se Češi v celostátní karanténě výrazně méně hýbou a více vyplňují čas jídlem, což má za následek tloustnutí. Průměrně Češi za posledních sedm měsíců přibrali 6,5 kilogramu. Na 30 % přibralo 5 kilogramů, 13% dokonce 10 kilogramů.

      A něčemu takovému nemohou tělocvikáři jen nečinně přihlížet. Proto jsme vymysleli VÝZVU k pohybu, kterou je společná cesta do olympijského Tokya!!! Cílem je urazit pěšky vzdálenost, která se rovná trase tam i zpět...tedy asi 18 000 km. Zdá se vám to moc? Když každý týden nachodíte alespoň 20 kilometrů (asi 3 km denně) a je vás  25 ve třídě, pak je to za tři týdny trvání soutěže 1 500 kilometrů za třídu. Máme 16 tříd...což znamená nachozených 24 000 kilometrů. A určitě vám navíc pomůžou třídní a tělocvikáři, takže máte k dobru spoustu kilometrů navíc ;)

      Kromě přehledu graficky znázorněného na mapě povedeme i průběžné výsledky ve srovnání tříd. Samozřejmě budeme přepočítávat výkony podle počtu žáků, aby měli všichni stejné podmínky. Zapojit se můžete jednoduše přes aplikaci Teams ve skupině, kterou používáte pro třídnické hodiny:

      1. NA KONCI KAŽDÉHO SOUTĚŽNÍHO TÝDNE V PÁTEK do 12:00 zapíšete počet uražených kilometrů (do tabulky v Excelu)
      2.  Vložíte pro kontrolu i záznam z mobilu (pořízení pomocí aplikací Mapy.cz, Runtastic, Endomondo apod. s viditelným datem, trasou na mapě, vzdáleností a časem) do složky „Tokyo 1. týden/2. týden/3. týden. Záznam bude uložený pod příjmením a v případě více záznamů i s číslovkou (např. Buchlovský 1, Buchlovský 2, …).

      Minimální počet za týden je 5 km a bude součástí hodnocení v TV! Když doplníte záznamy i například fotografií/krátkým videem jak „závodíte“ v olympijských sportech (např. vrh koulí provedený kamenem, hod oštěpem nahrazeným holí, apod.) budeme rádi za materiál pro doplnění článku k akci…

     • SPORTEM A HUMOREM KE ZDRAVÍ!!!

     • Jestli je výuka na dálku dobrá nebo špatné se teprve ukáže...rozhodně je „jiná“. Jiný je i přístup k výuce tělesné výchovy, která přináší spoustu nových a často i úsměvných situací.

      Třeba při zadání absolvovat venkovní aktivitu podle vlastního výběru (vycházku, běh, kolo,…) se ukázalo, že někteří studenti za celý týden, který byl na vypracování, zřejmě ani neopustili dům….“Do teď jsem neudělal nic z důvodu, že tady lije jako z konve…“.

      Zajímavý je i případ selektivní odolnosti proti počasí při různých činnostech...“Dobrý den, budu o víkendu na rybách doufám, že to stačí...Opravdu nebudu běhat v dešti. „, ke které lze podotknout, že běh byl jen jedna z možností a o víkendu samozřejmě také pršelo ;)

      Tam, kde nejprve byl problém s počasím, se ve snaze minimalizovat pobyt venku a zkrátit čas nutný pro splnění úkolu se v listopadu při asi 80C vyskytnou i dotazy typu: „...šlo by místo 5 km chůze jízda na kole bylo by to lepší.“

      Rozdílnost přístupu ukazuje i případ, kdy na jedné straně dokázal jistý jedinec ujít jeden kilometr na zahradě 30 x 30 metrů, ale naopak jiný měl problém se vzdáleností cca 50 metrů….“ Aplikace mi po 21 sekundách přestala fungovat a já jsem v žádném případě nemínil ten úsek opakovat.

      Když se mobil nevybije, tak poskytuje i zajímavé informace o způsobu provedení. Třeba, že se jednalo o „běh bez cíle“.

      Zvláštní kapitolou je i plnění disciplín Olympijského víceboje...ukazuje, že Češi jsou národ kutilů a mistři improvizace...kde jinde by vám byli schopni vyrobit lavici na shyby z žebříku nebo švihadlo nahradit dvěma svázanými pásky z županu…??? A že lze splnit úkol nad rámec povinnosti a s humorem dokazují i některá videa....

      Úkoly jsou často vypracovávány i alternativním způsobem….venkovní aktivita pojatá jako rodeo s teletem určitě nepatří mezi běžné způsoby sportovních činností, ale za její náročnost je nutné ocenit krocení divokých zvířat jako plnohodnotný výkon.

      Jak jinak zakončit tělocvik než rázným a motivačním heslem...!?

     • Život se přesunul na síť, úspěchy ho následují

     • Určitě jste při svých cestách opuštěným městem vnímali, jak se z nich život vytratil. Ale není třeba zoufat. Překladatelé běžně pracují mimo rušné ulice, a proto nikoho nepřekvapí, že i soutěž pro mladé nadějné překladatele může bez potíží proběhnout v online prostředí. Stačí se připojit k datovému proudu a vrhnout se do práce.

      Soutěže nadějných překladatelů, kterou pořádá Filozofická fakulta UP Olomouc, se studenti Gymnázia a obchodní akademie Bučovice se účastnili v jazycích anglickém a ruském. Úkol pro studenty byl skutečně náročný. Přeložit dva žánrově naprosto odlišné texty je tvrdý oříšek i s předpokládaným přístupem ke slovníkům, encyklopediím a neomezeným zásobám čokolády.

      Za ruský jazyk do univerzitního kola postupují: Nicol Terenťjeva, Tina Goliášová a Eva Zourková

      Za anglický jazyk do univerzitního kola postupují: Natálie Houšťová, Kateřina Jakabová a Adéla Pešková.

      Všem účastníkům děkujeme.

      Postupujícím studentkám blahopřejeme a věříme, že si hravě poradí i s dalšími překladatelskými oříšky, které na ně čekají v dalším kole soutěže.

    • Logická olympiáda 2020
     • Logická olympiáda 2020

     • Logická olympiáda, soutěž pořádaná Mensou České republiky, je založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup.
      Mnoho soutěží bylo letos kvůli distančnímu způsobu vzdělávání odvoláno. Logická olympiáda ale i v běžných letech pořádala první kolo online, a teprve až krajská kola byla pořádána prezenčním způsobem. Proto se letošní průběh přizpůsobil současným možnostem a přešlo se na online soutěž i ve vyšších kolech.
      Letošního ročníku Logické olympiády se z naší školy zúčastnilo 5 žáků v  kategorii B (2. stupeň ZŠ a nižší stupeň osmiletých gymnázií) a 7 žáků v kategorii C (žáci středních škol). V kategorii B dosáhl nejlepšího hodnocení Vít Holoubek ze sekundy a v kategorii C se pak Terezie Plavinová ze septimy stala naší krajskou semifinalistkou.
      Děkujeme všem žákům za účast v soutěži i při těchto ztížených podmínkách a za vzornou reprezentaci školy. 

      Na adrese www.logickaolympiada.cz/ukazky pak můžete navštívit soubor ukázkových úloh této soutěže různých kategorií. Možná i vy objevíte dosud nevyužité možnosti svého nadání a v příštím ročníku rozšíříte počet soutěžících...

     • Distanční výuka žáků SŠ

     • Vážení rodiče,

      dne 1. října jsem obdržel oficiální nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje, na základě kterého se s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hodin do 18. října 2020 do 23:59 hodin nařizuje (mimo jiné) omezení provozu středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“).

      Omezení spočívá v zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou: povinné školní docházky, praktického vyučování a praktické přípravy, škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti, praktických škol jednoletých a dvouletých.  

      Z výše uvedeného vyplývá, že všichni žáci školy, s výjimkou nižšího stupně víceletého gymnázia (prima, sekunda, tercie, kvarta) s účinností od 5. 10. 2020 přestávají docházet do školy a plně přechází na distanční formu výuky, která je od letošního školního roku povinná jak pro žáky, tak učitele. V době distanční výuky, podobně jako v loňském školním roce, žáci nedocházejí do školy, nemají tak možnost školního stravování.

      Distanční výuku plánujeme a organizujeme v souladu s metodickým doporučením vydaným MŠMT. Vycházíme při tom z běžného rozvrhu hodin, podle kterého žáky vzděláváme prezenčně. Přibližně polovina hodin jednotlivých předmětů může být odučena online prostřednictvím aplikace MS Teams. Tyto hodiny jsou v rozvrhu jednotlivých tříd vyznačeny a fixovány tak, tak, aby počet plánovaných "videohovorů" nepřesáhl 3, výjimečně 4 vyučovací hodiny/den. Obecně platí, že v každém předmětu má učitel možnost minimálně 1x týdně komunikovat se svými žáky prostřednictvím MS Teams. Běžná komunikace s žáky i rodiči bude probíhat výhradně v EduPage. Ve výuce řady předmětů je i při prezenční výuce  využíván systém Moodle, tato možnost zůstane při distanční formě výuky zachována.

      Možnost práce v aplikaci MS Teams je pro žáky i učitele novinkou. Věříme, že po překonání počátečních technických obtíží a získání nezbytných zkušeností přispěje k efektivitě nejen distanční, ale i prezenční výuky.

      S přáním hezkého dne a zdraví Jaroslav Honza, ředitel školy.

     • Jak SE ZAPOJIT do ZÁBAVNÉHO DOBRODRUŽSTVÍ

     • JSME 1. AO. Chceme být dobrá parta, a tak vyrážíme na adaptační kurz.

      Kam? Tradičně na základnu Malina do Ruprechtova.

      Kdy? Od 22. do 25. září.

      Čeká nás tam ostřílený tým Roman a Magda, kteří pro nás mají přichystánu velkou spoustu seznamovacích aktivit.

      A co počasí? Perfektní. Sluníčko svítí celou dobu až na pátek, ale to už nám nevadí, venkovní aktivity jsou za námi a my už jen hodnotíme. STRUČNĚ každý třemi přídavnými jmény, třemi jmény podstatnými a třemi slovesy.

      A TADY JSOU ty nejčastější výrazy:

      Přídavná jména: zábavné, nezapomenutelné, skvělé, užitečné, povedené, sportovní, seznamovací,…

      Podstatná jména: dobrodružství, přátelé, hra, sblížení, trpělivost, zážitek, zábava , kolektiv…

      Slovesa: nelitovat, smát se, bavit se, poznat se, spolupracovat, nenudit se, přemýšlet, zapojit se,…

      Co dodat? Snad nám to vyjde.

      D. Vrbácká a studenti 1. AO

     • Adaptační kurz 1. A

     • Na adaptační kurz do Ruprechtova jsme odjíždeli společným autobusem v úterý 15.9. Strávili jsme zde 4 dny za účelem stmelení kolektivu a poznávání se navzájem. Program, na kterém se podílelo 6 tutorů z vyššího ročníku gymnázia a vedoucí kurzu, byl nabitý od rána do večera, takže jsme se ani chvíli nenudili.

      Vyzkoušeli jsme si zajímavé hry a aktivity, které by nás normálně nenapadly. Všichni jsme si to moc užili. Bylo to úžasné a nad naše očekávání.

      Adéla Rašnerová

     • Atletické počiny žáků GOA

     • Přestože školní sportovní soutěže jsou na bodu mrazu, atletická sezóna se probouzela z covidového útlumu a prázdniny byly nabité k prasknutí. Dva žáci Gymnázia a OA Bučovice zaznamenali v této době výrazných úspěchů. Robert Gonda ze septimy se účastnil v Olomouci Mistrovství Moravy a Slezska v běhu na 110 m překážek a umístil se časem 16,93 s na slušném šestém místě. O poznání lepší výsledek zaznamenal ve skoku dalekém, když v předposledním pokusu dolétl až na 660 cm a vysloužil si stříbrnou pozici. Na následné nominaci na mistrovství republiky však figuroval až pod čarou, protože mu při pokusu pomohl vítr o rychlosti 2,2 m/s (povoleno je do 2 m/s). Osobní rekord 630 cm na pozvánku nestačil.

      Dalším atletem účastnícím se vrcholných akcí byl Marek Hrubý z kvinty. Prezentoval se v Uherském Hradišti na Mistrovství Moravy a Slezska ve svých oblíbených vrhačských disciplínách vrhu koulí, hodu oštěpem a diskem. Nejdelší oštěpařský pokus měřil 40,72 m, což stačilo na pěkné šesté místo. Čtyřkilogramovou kouli poslal Marek metr pod svůj osobní rekord, ale i tak si výkonem 13,14 m vysloužil bronzovou příčku. Nejlepšího umístění dosáhl v hodu diskem. Jeho náčiní dopadlo na hranici 42,63 m a pouze jeden sportovec dosáhl lepšího výkonu. Svým počínáním si vysloužil nominaci na mistrovství ČR v posledních dvou zmiňovaných disciplínách. Ve vrhu se Markovi nepodařilo přiblížit k „osobáku“, přesto se umístil na krásném 13. místě. Ovšem s diskem mohl být nadmíru spokojený. Osobák v podobě 47,85 m přidělil Markovi čtvrté místo.

      Oba atleti zaslouží velké gratulace.

      Mgr. Josef Křížka, vyučující Tv

     • Atletika v izolaci

     • V pondělí 21. 9. měla proběhnout atletická olympiáda "Memoriál Josefa Trakače a Dušana Gregora" jako připomínka dvou osobností. Dvou absolventů školy. Dvou sportovců. Dvou členů Sokola Bučovice. Dvou různých osudů... Oba žili a chodili na gymnázium v meziválečném období. Josef Trakač se věnoval atletice a na trati 100 metrů se roku 1938 probojoval až do celostátního finále (při příležitosti sokolského sletu), které vyhrál. Kvůli židovskému původu se pohyboval od roku 1941 v soukolí mašinérie, která jej přes pracovní tábor a terezínské ghetto dostala až do koncentračního tábora v Osvětimi. Zemřel tesně před skončením války v tzv. pochodu smrti, když nacisté utíkali před frontou a smrt vězňů vyčerpáním a hlady byla jedním z očekávaných důsledků. Dušan Gregor se proslavil úspěchem na Zborovském závodě všestrannosti, který je díky kombinaci běh, plavání střelba podobný triatlonu nebo modernímu pětiboji. Po roce 1989 se navíc zasloužil o obnovu Sokola v Bučovicích a vrácení budovy sokolovny z majetku UP závodů.

       

       Jejich sportovně zdatní nástupci se letos mohou utkat jen na dálku. Výkony dosažené v hodinách tělesné výchovy jsou přes nemožnost přímé konfrontace a bez podpory publika i tak velmi kvalitní. Mezi nejmladšími třídami (prima až tercie) dosáhl nejlepšího výkonu v běhu na 60 metrů Šimon Reichman časem 8,2 sekundy s velkým náskokem proti Daliboru Povolnému a Rostislavu Nevrtalovi, kteří zaběhli tuto trať za 8,6 sekundy. Starší ročníky u sprintu už pokoušejí nejen hranici osmi sekund, ale pomýšlejí i na překonání školního rekordu. Nejvíce se mu přiblíži Robert Gonda (7,3 s), Hugo Grebec a Václav Krauer (oba 7,4 s). Do pomyslného finále by se jako čtvrtý dostal Tomáš Zbytek (7,6 s).

      Ve skoku vysokém je obtížnější dosáhnout dobrých výkonů, protože se jedná o technicky náročnější disciplínu a zatím tedy průběžné výsledky neodpovídají skokům, které byly k vidění ve finálových skupinách atletické olympiády. Favoritem a zatím i nejlepším výškařem je Robert Gonda (165 cm), následovaný   Václavem Chmelařem a Matyášem Hýblem (155 cm) a dvojicí Marek Doležal, Radek Suchomel (150 cm). U nejmladších si rozhodně zaslouží pozornost úspěšný pokus Matyáše Míči na výšce 140 cm!

      Na hattrick má zaděláno Robert Gonda i díky skoku dalekému. Jako jediný překonal hranici šesti metrů - přesněji 6,07 metru. S půlmetrovým náskokem následuje skupinka "pětimetrových skokanů" - David Rotrekl (5,50 m), Václav Chmelař (5,40 m), Václav Krauer (5,20 m), Matyáš Hýbl (5,03 m). U nejmladších se mezi dálkaři objevují jména borců úspěšných i ve skoku vysokém a v běhu na 60 metrů - Matyáš Míča (4,47 m), Šimon Reichman (4,40 m), Rostislav Nevrtal (4,23 m). V primě příjemně překvapil skokem 3,70 metru David Pokorný, což je výkon kvalitativně srovnatelný s o dva roky staršími chlapci.

      Výčet výkonů není zdaleka konečný a přejeme všem sportovcům, aby se jim podařilo posunout se ještě k lepším výsledkům!

     • Adaptační dopoledne třídy primy

     • V pátek 4. září proběhlo adaptační dopoledne nejmladších studentů naší školy – třídy primy. Ve spolupráci s Mgr. Kežlínkovou jsme pro žáky nachystali seznamovací hry ve třídě, které měly za cíl vzájemné poznávání se mezi spolužáky. Po krátké přestávce jsme se společně vydali na procházku Bučovicemi – přes nově rekultivovaný lesopark Kalvárie, kde u jednoho z letohrádků proběhly další seznamovací hry. Poté jsme se vydali zpět dolů do města, kde jsme se zastavili u hřiště u aleje. Zde jsme pro žáky měli připravené aktivity především na rozvoj spolupráce a posílení týmového ducha. Vše jsme zakončili odchodem do školy a obědem v naší nové moderně zrekonstruované jídelně. Žákům se program adaptačního dopoledne líbil a doufáme, že připravené aktivity pomohou k vytvoření dobrého kolektivu pro celých 8 let jejich studia na našem gymnáziu.

      Mgr. Petr Homola

     • Slavnostní otevření nových prostor školy

     • Ve středu 16. září 2020 se v rámci oficiálního slavnostního otevření s novým vybavením školy seznámili představitelé kraje v čele s hejtmanem Bohumilem Šimkem.

      Článek z Portálu Jihomoravského kraje

      Novou kuchyň s jídelnou, počítačové učebny, kabinety i nové ubytovací kapacity mají nyní k dispozici studenti a zaměstnanci Gymnázia a obchodní akademie Bučovice.

      Nové prostory v hodnotě 45 milionů korun zafinancoval škole její zřizovatel, kterým je Jihomoravský kraj. Jejich výstavba, kterou si vyžádalo předchozí sloučení bučovického gymnázia se zdejší obchodní akademií, byla zahájena na podzim roku 2018.

      Vznikla zde nová jednopodlažní přístavba k budově bývalého dívčího internátu, v níž je školní kuchyně a jídelna umístěna. V opravených podlažích bývalého internátu byly zřízeny odborné počítačové učebny, nové kabinety a hygienické zázemí. Část byla upravena také pro potřeby příležitostného ubytování žáků či hostů školy. Demolicí a opětovnou výstavbou prošla i podzemní spojovací chodba mezi objektem hlavní školní budovy a rekonstruovaným objektem. Celý areál školy, kterou v letošním školním roce navštěvuje 417 žáků, je tak v současnosti propojený v jeden celek.

     • Mezi uměním a karanténou

     • Další úkol z výtvarné výchovy byl inspirován internetovou výzvou Tussen Kunst & Quarantaine, kterou jste v minulých týdnech určitě zaznamenali. V původní výzvě bylo cílem ztvárnit svůj oblíbený obraz pomocí tří věcí, které najdete doma. My jsme si zadání trochu upravili (bylo možné předělat jakoukoli fotku či obrázek, nemuselo jít o klasické umělecké dílo) a počet rekvizit nebyl nijak omezen. Výsledek práce našich šikovných studentů vás jistě pobaví.


      Marta Lučná