• Školská rada


     • Vyjadřuje se k návrhům a uskutečňování školních vzdělávacích programů.

     • Schvaluje výroční zprávu školy.

     • Schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny.

     • Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.

     • Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy.

     • Projednává návrh rozpočtu a vyjadřuje se k rozboru hospodaření.

     • Projednává inspekční zprávy České školní inspekce.

     • Podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím správu ve školství a dalším orgánům státní správy.