• ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ GYMNÁZIA A OBCHODNÍ AKADEMIE BUČOVICE

   školní rok 2019/2020

   telefon: 517 384 262, 731 576 736

    

   Vedoucí pracoviště a výchovný poradce pro OA: Mgr. Eva Kežlínková

   • koordinace poradenských služeb ve škole

   • organizace péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami

   • organizace péče o mimořádně nadané žáky

   • organizace péče o žáky s individuálním vzdělávacím plánem

   • pomoc při výběru vysoké školy a volbě povolání

   • řešení problémů spojených se školní docházkou, školním neprospěchem

   • pomoc při řešení výchovných a výukových problémů žáků

   • konzultační hodiny: čtvrtek 9:45 – 10:00 a pátek 13:25 – 13:50, dveře číslo 316

   • kontakt: ekezlinkova@gymbuc.cz

    

   Výchovný poradce pro G: RNDr. Ivana Gálová

   • pomoc při řešení výchovných a výukových problémů žáků

   • organizace péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami

   • organizace péče o mimořádně nadané žáky

   • organizace péče o žáky s individuálním vzdělávacím plánem

   • pomoc při výběru vysoké školy a volbě povolání

   • řešení problémů spojených se školní docházkou, školním neprospěchem

   • konzultační hodiny: pondělí 14:00 - 14:30 a středa 9:45 – 10:00, dveře číslo 32

   • kontakt: galoiv@gymbuc.cz

    

   Školní metodik prevence: PaedDr. Zdenka Lokajová

   • prevence a řešení sociálně patologických jevů – kouření, užívání alkoholu a drog, projevy šikanování mezi žáky, rasismu apod.

   • individuální pomoc žákům při řešení problémů

   • řešení problémů spojených se školní docházkou

   • řešení problémů spojených se školním neprospěchem

   • pomoc rodičům se zajištěním kontaktů a spolupráce s pracovníky v oblasti dětské psychologie

   • konzultační hodiny: středa 14:45 – 15:45, popřípadě dle domluvy, dveře číslo 4/A

   • kontakt: lokajova@gymbuc.cz

    

   Schůzky s pracovníky poradenského pracoviště je nutné dohodnout předem. Jsme připraveni pomoci vám i vašim dětem, budete-li potřebovat.