• Školní řád specifikuje a rozvádí zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
      odborném a jiném vzdělávání. Školní řád zohledňuje také Úmluvu o právech dítěte.

      Poslední platná verze školního řádu 5/2019  - Školní řád.pdf