• Aktuální informace - přijímací zkoušky, maturity, online výuka, dokončení přípravných kurzů

     • Přijímací zkoušky

      Jednotná přijímací zkouška ke vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2020/2021 proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve středních školách. Konkrétní termín jejího konání stanoví ministerstvo. MŠMT předpokládá, že termín otevření škol pro prezenční výuku bude znám s určitým časovým předstihem, tudíž že kroky směřující k přípravě realizace přijímacího řízení bude možno konat ještě před samotným otevřením škol (například vyhlášení konkrétního data konání jednotné přijímací zkoušky ministerstvem). Nicméně stále platí, že konkrétní termín konání této zkoušky se nebude moci uskutečnit dříve než 14 dní po otevření školy.

      Jednotná přijímací zkouška se skládá, stejně jako podle stávající právní úpravy, z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

      Každý uchazeč může písemný test z každého vzdělávacího oboru konat pouze jednou. Uchazeč skládá zkoušku ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí.

      Maturitní zkoušky

      Zahájení maturitních zkoušek - pokud bude umožněna přítomnost žáků na vzdělávání ve středních školách nejpozději 1. června 2020, pak bude maturitní zkouška zahájena nejdříve 21 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků ve středních školách. Současně platí, že maturitní zkouška musí být zahájena nejpozději do 30. června 2020.

      Termíny, které nemohou být v mezidobí naplněny vůbec nebo s obtížemi (například odevzdání žákovského seznamu literárních děl do 31. března), budou posunuty. Konkrétní časové schéma konání maturitní zkoušky vyhlásí ministerstvo.

      Skladba maturitní zkoušky

      Pro maturitní zkoušku konanou podle upraveného zákona platí, že se skládá ze stejných zkoušek jako by se skládala maturitní zkouška konaná podle školského zákona. Výjimkou je však to, že ve společné části maturitní zkoušky se nebude v případě zkušebního předmětu český jazyk a literatura a cizí jazyk konat písemná práce.

      Hodnocení maturitní zkoušky

      Didaktický test bude hodnotit Centrum, ostatní části maturitní zkoušky budou hodnoceny školou. Jakou váhu budou mít jednotlivé dílčí části maturitní zkoušky na celkovém výsledku, bude stanoveno vyhláškou.

      Volno k přípravě na konání maturitní zkoušky - "svatý" týden

      Výslovně se stanovuje, že ředitel školy může dát žákům až 5 dní volna k přípravě na zkoušku. S ohledem na skutečnost, že žáci se aktuálně osobně neúčastní výuky ve škole, ale jsou vzděláváni distančním způsobem, je tak na úvaze ředitele školy, zda žákům toto volno poskytne.

       

      Online výuka

      Současným žákům naší školy jsou jednotlivými vyučujícími připravovány materiály k domácí výuce a zadávány úkoly (domácí práce) prostřednictvím již používaných systémů EduPage nebo Moodle. V závislosti na potřebě konkrétní výuky daného předmětu je využíváno systému online kurzů, natáčení videí k vysvětlení látky, snímána videa prostřednictvím interaktiní tabule, online komunikace prostřednictvím volně dostupných komunikačních nástrojů, zpětná vazba pomocí cvičení odevzdávaných opět pomocí kombinace systémů Moodle a EduPage apod. 

       

      Dokončení přípravných kurzů

      Žákům v přípravných kurzech byly rozdány materiály zbývajících hodin na poslední prezenční hodině, v případě matematiky žáků z 9. tříd pak byly ještě rozeslány online. Bude-li to organizačně možné - podle data otevření prezenční výuky ve školách - bude zorganizována ještě jedna hodina každého vyučovacího předmětu přípravných kurzů. Konkrétní termín se samozřejmě odvíjí od data obnovení školní docházky a bude včas oznámen.

     • Mimořádné opatření

     • V souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu nového virového onemocnění se na základě oznámení předsedy vlády ČR od středy 11. 3. 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků ve škole a školských zařízeních. Škola bude do odvolání uzavřena.

      Úřední hodiny 8 - 12 hod.

      Mimořádné opatření s účinností od 11. března 2020.pdf

      Obědy strávníků školní jídelny budou ze systému automaticky odhlášeny. Veškerá komunikace bude řešena pouze elektronickou nebo písemnou formou.

     • Inzerát

     • Gymnázium a obchodní akademie Bučovice, p. o.

      přijme do pracovního poměru

      kuchaře - kuchařku

       

      Požadujeme:

      • vyučen/a v oboru
      • praxe v oboru výhodou
      • zodpovědný a aktivní přístup k práci
      • schopnost samostatného řešení úkolů

      Nabízíme:

      • práci na hlavní pracovní poměr
      • odpovídající platové podmínky
      • zkrácený pracovní úvazek
      • jednosměnný provoz
      • benefity určené zaměstnancům školy

       

      V případě Vašeho zájmu zasílejte nabídky se strukturovaným

      životopisem na e-mail: srnova@gymbuc.cz nebo písemně

      na adresu: Gymnázium a OA Bučovice, Součkova 500.

      tel. 517 383 119

     • Divadelní žně

     • První měsíce druhého pololetí se nesly ve znamení divadla. Vstupenky na představení brněnských scén jsou už v září vyprodané na půl roku dopředu, a tak na nás došla řada až v únoru a v březnu. Divadelní zážitky to ale nijak neumenšuje!

      V únoru byli studenti tercie na představení Kulhavý šermíř v Divadle Polárka. Oním šermířem byl malíř Jaroslav Čermák, netradiční osobnost 19. století, typ člověka, o němž se nedočteme v učebnicích, přesto nás může jeho život oslovit a inspirovat.

      Podruhé vyjeli terciáni začátkem března do divadla Reduta na představení Teror. Šlo o netradiční hru, která vypadala na jevišti jako soudní proces a diváci měli rozhodnout o vině či nevině obžalovaného. Hra se hraje v celém světě a hlasování diváků – přísedících soudců – vyznívá ve prospěch obžalovaného. Divadlo se líbilo a vzbudilo živou diskusi na téma, kdo nese odpovědnost, kdo se provinil, kdo se zachoval správně. Jako bonus studenti navštívili některé brněnské památky.

      Kvarta jela koncem února do Mahenova divadla na představení Dobové tance. Hrálo se o roce 1848, o statečnosti a zbabělosti, úplatcích, prospěchářství, vlastenectví. I když děj hry kladl na diváky jisté nároky, hlavně co se týče dobového kontextu, jednotlivé typy postav a jejich vlastnosti byly dobře poznatelné a pochopitelné. Hra přinesla poučení o chování lidí v situacích, kdy se tzv. láme chleba.

      Určitě čitelnější byl pohádkový děj Jiráskovy Lucerny, představení, které jsme navštívili začátkem března. A přestože je to hra stará více než sto let, pořád se líbí. Za příběh mlynáře, jeho schovanky Haničky, dvou vodníků, učitelského mládence a vrchnosti chtěl Jirásek schovat téma lidské důstojnosti a cti. Oděno do zábavného a barvitého divadelního kostýmu mělo u studentů i tak vážné téma úspěch, hra se líbila.

      Věříme, že těmito občasnými návštěvami divadla vzbudíme u žáků celoživotní divadelní zálibu!

      M. Urbánková, vyučující

     • ALL SCHOOL ENGLISH PRESENTATION CONTEST

     • U příležitosti dnů otevřených dveří se na naší škole uskutečnil první ročník anglické prezentační soutěže. Účast  byla dobrovolná a mohl se přihlásit každý z řad všech ročníků. Jelikož škála témat k prezentování byla široká, bylo z čeho vybírat. Na soutěži jsme se dozvěděli například jak hledat ztracený poklad pomocí detektoru kovů, a to díky tématu Metal Detector od Toma Hýbla. Pavel Novák nám přednesl zajímavé poznatky o Dark Webu, které jsme ovšem někteří z nás možná raději nechtěli vědět, protože z některých zjištění nás opravdu zamrazilo.

      Téma Zero Waste nám ukázalo, jak snížit zbytečný odpad např. pomocí menstruačního kalíšku nebo bambusových výrobků. Téma Exotic Fruit představilo mnoho exotického ovoce rozmanitého vzhledu i chutí. Po skončení prezentace mohlo publikum některé zajímavé kousky i ochutnat.

      Vítěznou prezentací se stalo téma Zero Waste od Nely Frelichové (4. AO), druhé místo obsadil Lukáš Kalenda (4. AO) s Exotic Fruit a o třetí místo se dělila Francie za druhé republiky od Matyáše Hýbla (VII)  s tématem Tennis od Veroniky Fridrichové (3. AO).

       Každá prezentace si vysloužila obrovský aplaus a pochvalu, protože postavit se před publikum, mluvit přitom anglicky a snažit se předat smysluplné informace je těžší, než se zdá. Myslím, že každý soutěžící musel svést lítý boj s vlastní nervozitou, aby svoji prezentaci zvládl, takže vlastně nakonec vyhráli všichni.

      Za tým prezentujících chci poděkovat za podporu naší porotě, ve které zasedly paní profesorky  Ludmila Hejdová a Ladislava Mlčochová spolu se studenty Kubou Dolečkem a Markétou Valentovou. Věříme, že i v příštích ročnících soutěže bude hojný počet zúčastněných, kteří by nám mohli přednášet tak zajímavě jako letos. 

      Nela Frelichová, 4. AO

     • Brácha, poď!

     • Hecování a fandění nebylo v okresním kole florbalu SŠ výhradní záležitostí bratrů Fryčových, kteří se povzbuzovali v nadpisu uvedeným pobídnutím. Halou vyškovské ZŠ Purkyňova se neslo fandění hned sedmi týmů a z toho tří ženských. O emoce bylo tedy v pátek 6. 3. postaráno měrou vrchovatou.

      Před chlapci byli jako schůdky seřazení tři soupeři a s každým stupněm se zvyšovala i náročnost a kvalita soupeřů. Hoši už předem znali sestavy soupeřů, protože se jich velká část pohybuje ve florbalovém prostředí a ISŠ vyhodnotili jako tým s nejmenším počtem aktivních hráčů a tudíž nejméně nebezpečný. Ještě než si po úvodním hvizdu vytáhli rozhodčí píšťalku z pusy, už museli opět písknout a Bučovice rychle vedly. I když soupeř jim podobně rychle radost utnul, další průběh už nikoho nenechal na pochybách, kdo ovládne tento duel. Celkem sedm branek, z toho tři trefy Tomáše Zbytka jasně určily vítěze.

      O kousek výš už stál výběr SOŠ Vyškov Sochorova, což se potvrdilo a Bučovice záhy prohrávaly. Díky zvýšené aktivitě se na chvíli dostaly do vedení, ale pak se nechaly dotáhnout na 2:2. Rozhodujícími okamžiky byly dvě další branky, na které soupeř dokázal zareagovat už jen snížením v samotném závěru.

      Skóre 4:3 znamenalo, že následující a současně poslední zápas s GSŠZE Vyškov byl fakticky přímým soubojem o postup do krajského kola. V první polovině se nikdo na nic zásadního nezmohl a stav 0:0 plně odpovídal situaci – nasazení v obraně a možná až přehnaná opatrnost v útoku na obou stranách.

      V podobných zápasech pak často rozhodne jen jediná chyba a tu udělali Vyškované, když nechali před brankou neobsazeného Štěpána Šmerdu. Po perfektní přihrávce Kryštofa Indrucha měl pro zakončení snadnou pozici a využil ji! Vyškovu v dalším průběhu pomohly dvě přesilovky pět na čtyři a jedna dokonce pět na tři dostat bučovickou sestavu na posledních pět minut pod extrémní tlak. Ani odvolání brankáře v závěru ale Vyškovu nepřineslo kýžený efekt a nejtěsnějším poměrem se vítězem a postupujícím stalo GOA Bučovice!

       

      Sestava (branky + asistence): Tomáš Zbytek (5+0), Kryštof Indruch (2+3), Štěpán Šmerda (2+1), Milan Prokop (2+0), Lukáš Fryč (0+2), František Zubek (1+0), Koudelka (0+1), František Červinka, Jiří Bašta, David Mládek, brankáři – Aleš Padalík, Tomáš Fryč

       

      Minimálně stejně dramatický průběh měl i turnaj dívek, ve kterém na sebe hned na úvod narazily dva nejsilnější celky – GOA Bučovice a GSŠZE Vyškov. Z příjemné pozice vedoucího týmu se díky gólu Karolíny Kohoutkové krátce radovaly Bučovice, ale po většinu doby měl navrch Vyškov. Když už zbývaly do konce poslední čtyři minuty a situace se zdála být prakticky bezvýchodná, konečně po množství střel mimo branku přesně zamířila Veronika Králová. Nejen že vykřesala jiskru naděje, ale další přesnou trefou i zažehla plamen, ve kterém shořely naděje Vyškovanek na snadné vítězství.

      A boj o postup pokračoval i proti výběru ISŠ Slavkov, i když jen na dálku. Po remízovém výsledku 3:3 dvou favoritů bylo totiž jasné, že zvítězí tým s větším počtem vstřelených branek. Jak na to ukázala opět Veronika Králová, jejíhož příkladu vzorně následovaly Karolína Kohoutková, Alžběta Hrozová a Terezie Plavinová. Výsledek 4:0 byl maximem, co se dalo udělat a pak už se jen čekalo, jak dopadne zápas Vyškov – Slavkov. Podle očekávání zvítězil Vyškov, ale Slavkov svoji kůži nedaroval lacino. Poměr skóre 3:1 Vyškovu nestačil a po chlapcích se do krajského finále posunula i děvčata z GOA Bučovice.

       

      Sestava: Veronika Andrýsková (brankářka), Tereza Žouželová, Natálie Houšťová, Tereza Mrázová, Julie Stávková, Terezie Plavinová, Kristýna Vaňková, Marie Holíčková, Karolína Kohoutková, Veronika Králová, Natálie Dohnalová, Alžběta Hrozová

     • Mimoškolní atletické počiny žáků GOA

     • Na začátku kalendářního roku vrcholila atletická halová sezóna, v níž se několika žákům Gymnázia a obchodní akademie podařily skvělé výsledky. Při mistrovství Moravy a Slezska v Ostravě bral slavkovský Marek Hrubý z kvarty zlatou příčku ve vrhu koulí a podařilo se mu získat i skalp letošního lídra v této disciplíně a zařadil se na průběžné třetí místo v republikových tabulkách. Podobný úspěch si vyběhal Jakub Bárek z oktávy závodící za AHA Vyškov. Na trati 3000 m zaběhl fantastický čas 8:59,85 a získal stříbrnou medaili. Na dosah medaile byl i Robert Gonda ze sexty ve skokanských disciplínách. Ve skoku vysokém se umístil na pátém místě s výkonem 169 cm a ve skoku dalekém dolétl na 623 cm a skončil na sedmém místě. Tento výkon ho zařadil mezi náhradníky na mistrovství republiky, kde by se se shodným výkonem umístil na deváté příčce.

      Začátkem února se skokani a skokanky ze Slavkova ukázali na mezinárodním mítinku v Otrokovicích. Zde si první příčku a vylepšený osobní rekord ve výšce odvezla Veronika Andrýsková z kvinty za výkon 152 cm. K tomu ještě přidala třetí příčku ve skoku dalekém. V této disciplíně se předvedla i Patricie Pavlíková z 1. A a vyrovnaným sezónním maximem 487 cm brala stříbrnou pozici. V dálkařském sektoru se ještě ukázal Václav Krauer z 2. AO, který se také umístil na druhé příčce. Zlato v dálce za 604 cm a výšce za 170 cm si vyskákal Robert Gonda.

      Vrcholem halové sezóny bylo mistrovství republiky, kde se ukázali oba medailisté z MMaS. Krásného osmého místa docílil Jakub Bárek v běhu na 3000 m časem 9:03,13. Vzhledem k republikovému žebříčku mohl Marek Hrubý ve vrhu koulí pomýšlet ještě o trochu výše. Hned prvním pokusem si vylepšil osobní rekord na 14,25 m a zařadil se na průběžné druhé místo, kde se dlouho držel. Ve čtvrtých pokusech se ale ukázal držitel letošního nejlepšího výkonu Grulich z Opavy a posunul Marka na třetí příčku. V závěrečných pokusech se nic dramatického neodehrálo a Marek si odvezl bronzovou medaili z republikového šampionátu.

      Všem žákům školy blahopřejeme za sportovní výkony.

      Josef Křížka

     • Zlatá, stříbrná a bronzová angličtina

     • Dne 13. 2. 2020 se pět studentů ze tříd sekundy a tercie (kategorie I. B, II. B) zúčastnilo okresního kola konverzační soutěže v anglickém jazyce. Angličtinářská olympiáda se skládala ze dvou částí – poslechu a rozhovoru s porotou.

      Studenti komunikovali v rámci jednotlivých témat, např. moje rodina, bydlení, každodenní život, cestování nebo nakupování a móda. Navzdory obavám žáků můžeme s velkým potěšením oznámit, že v nižší kategorii, tedy v kategorii I. B, obsadili naši studenti ta nejlepší místa.

      Na třetím místě se umístil Vojtěch Urbanec, druhé místo získala Hana Magdová a první místo obsadil Jan Machát, všichni ze třídy sekundy.

      Studenti tercie si soutěž vlastně jen vyzkoušeli v kategorii žáků základních škol, protože letos se v jejich kategorii okresní kolo nekoná. Bylo tedy rozhodnuto už předem a vítězka našeho školního kola Barbora Borůvková postupuje přímo do krajského kola.

      Úspěšným reprezentantům naší školy gratulujeme a přejeme jim mnoho dalších úspěchů v následujících soutěžích.

      Jana Výletová, vyučující anglického jazyka

     • Beseda se spisovatelem

     • Ve čtvrtek 13. února na naší školu zavítal spisovatel a malíř Jan Sviták, který studenty nižšího gymnázia seznámil se svou tvorbou pro děti a mládež. Předčítání z knihy Temný dům v mrtvém lese předcházela neformální a přátelská beseda studentů se spisovatelem, který je také seznámil s tím, co předchází vydání knihy v nakladatelství, jak autor většinou postupuje při psaní povídky nebo románu a jaká úskalí ho čekají, když chce svou knihu vydat. Také mezi našimi studenty se našli jedinci, kteří se nestyděli a přiznali, že také zkoušejí psát – zatím jenom "do šuplíku", ale kdoví.....

      Knihu J. Svitáka Temný dům v mrtvém lese je možno objednat u vyučujících českého jazyka.

       

      Jan Sviták (nar. 1983)

      Psaní se aktivně věnuje od dětství. Píše dobrodružnou literaturu pro děti a realistickou prózu pro dospělé.

       

      Publikovaná díla:

      Čertovo kopyto – román pro děti (2010 – KAVAPECH, 2012 – Jedním dechem)

      Pekelný advent – román pro děti (2010 – KAVAPECH)

      Stará bolest – román pro dospělé (2011 – KAVAPECH, 2012 – Jedním dechem jako e-book)

      Jedním dechem – román pro dospělé – zapsaný v knize rekordů (2012 – Jedním dechem - pouze jako e-book)

      Knihy z konce světa – povídka v rámci publikace Vzorník 2012 (2013 – Knihovna hlavního města Prahy – pouze jako e-book)

      Houpání – povídka (2014 – MF Dnes)

      Tzerno Okki Batcha – povídka (2014 – Partonyma)

       

      Aktuality, články či povídky můžete číst na blogu autora – svitak.blog.idnes.cz

       

      (zdroj:jansvitak.cz)

     • Maškary z primy

     • Nebojte, není to myšleno tak, že bych se našim primánům posmívala, protože chodí směšně nebo nevhodně oblečení. Maškarou je zde myšlen masopustní převlek. A protože je právě doba ostatků fašankových průvodů a karnevalů, pokusili jsme se o výrobu masek ve výtvarce. Jak se vám líbí?

      Marta Lučná, vyučující Vv

     • Lyžařský kurz sekundy

     • Sekundáni se vrátili z lyžařského výcviku plní dojmů. Tak tedy:

       

      1. Jeli byste na lyžák se svými spolužáky znovu?

      2. Jaký nej nej zážitek jste si z lyžáku odvezli?

       

      ...N a lyžařský kurz bych se nejradši vrátila, vrátila bych čas, kdy jsem tam byla, kdybych mohla. Lyžák nás stmelil a samozřejmě byla i zábava, vůbec se mi nechtělo domů.

      Můj nejlepší zážitek byl ten, když jsme byli na procházce, protože jsme se házeli do sněhu, koulovali jsme se a kluci se schovávali holkám a naopak. Druhý nejlepší zážitek byl, když se všichni rozbrečeli, protože se máme všichni rádi :-D a paní profesorka Vintrová nás všechny objala a bylo to moc hezké...

       

      ...Určitě, protože jsem si to moc užil a přišlo mi, že to naši třídu hodně stmelilo. Navíc jsme se nemuseli učit, takže velké plus.

      Můj nejlepší zážitek? No, to je hodně těžké vybrat, protože všechny zážitky byly výborné. Vážně nevím, ale můžu jmenovat některé z nich: jízda slalomem, jízda v hlubokém sněhu, diskotéka, schovávačka ve sněhu. Víc už si asi nevzpomenu. Ale nejlepší byla asi ta schovávačka, protože jsme se v zasněženém lese snažili být neviditelní. Bylo to super. Škoda, že už jsem zase ve škole...

       

      Jel bych na lyžák zas?

      Ano, protože – lyžování 4,6 * z 5*

      - jídlo 5,2 * z 5*

      - ubytování 4,9 * z 5*

      - cesta 3,1 * z 5*

      celkem 4,45* z 5*

       

       

      Co se mi na lyžáku nejvíce líbilo?

      Asi to, že jsem neměl nikdy hlad a byl celý den s kamarády.

     • Lingvistická olympiáda

     • Česká lingvistická olympiáda (ČLO) je celostátní odborná soutěž pro studenty středních škol, která jee spoluorganizována Filozofickou a Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Filozofické fakulty Univerzity Palackého. 
      Soutěž je zaměřena na lingvistiku, ale k úspěšné účasti není třeba znát ani konkrétní cizí jazyky, ani lingvistické termíny a teorie. ČLO se totiž zaměřuje na obecnou schopnost analýzy jazykových dat, která nepředpokládá věcné znalosti, ale především logické a kreativní myšlení. Úlohy tak zajímavou a zábavnou formou kombinují tématiku jazyků a komunikace s matematikou a informační a výpočetní technikou.
      Z naší školy se do regionálního kola v Praze probojovala Hana Šimoníková. Nutno podotknout, že do tohoto kola odjížděla na 390. místě průběžného pořadí v ČR, ale po regionálním kole poskočila na 127. příčku. Letos to ještě na postup do ústředního kola ČR nestačilo, ale vzhledem k tomu, že je Hana Šimoníková teprve kvartánka, má své "zlaté roky" z hlediska SŠ soutěží teprve před sebou.
      Děkujeme Hance za vzornou reprezentaci školy a gratulujeme ke krásnému umístění. 

     • Ve fyzice jsme zlatí!

     • V pátek 24. ledna jsme vyrazili se dvěma studenty z tercie a se dvěma z kvarty do Vyškova na okresní kolo fyzikální olympiády. Ačkoliv termín olympiády byl nešikovně zvolený těsně před koncem pololetí a nezbývalo moc času na přípravu, přesto se naši studenti umístili na prvních příčkách. V kategorii E se umístili studenti kvarty Hanka Šimoníková na prvním a Marek Hrubý na druhém místě s velkou bodovou převahou nad ostatními účastníky. V kategorii F si zlato odnesla Markétka Janů z tercie, Jakub Vejda obsadil v tvrdé konkurenci místo sedmé. Zatímco pro studenty z tercie olympiáda pro letošek končí, kvartány čeká další souboj v kole krajském.

      Mgr. Hana Mrázková, vyučující fyziky

     • Beseda k finanční gramotnosti se septimou a 3. A

     • Jakou půjčku si vybrat? Ta, co má RPSN 12 % nebo 43 %?

      Jestli je na dovolenou, tak ani jednu.“

      Vzít si leasing na auto nebo si našetřit?

      Jestli vám auto pomůže k vyššímu příjmu, pak leasing. Jestli jej nutně nepotřebujete k výdělku, šetřete.“

      O těchto a podobných okolnostech hospodaření s penězi jsme uvažovali na besedě v rámci výuky základů ekonomie. Již se budeme lépe orientovat v pojmech kontokorent, stavební spoření, hypotéka, úroky, dluhová past, akontace nebo třeba rozumný a nerozumný úvěr.

      Hospodaření s penězi v domácnostech pro nás již nebude neznámý labyrint. Tušíme, že je potřeba zvažovat možnosti a plánovat. A doufáme, že se nám nakonec podaří být finančně nezávislí.

      Největšího překvapení jsme se dočkali v závěru besedy, kdy nám host představil zlaté pravidlo finanční inteligence 10 - 20 - 30 - 40 aneb již od prvních příjmů a bydlení u rodičů si spořte!

     • Soutěž Finanční gramotnost

     • Do další celostátní odborné soutěže, tentokrát ve finanční gramotnosti, se zapojila většina žáků 3. a 4. ročníku obchodní akademie Bučovice. Cílem soutěže, kterou vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR společně s partnerem Evropskou asociací finančního plánování, je zaujmout a hravým způsobem seznámit středoškoláky s danou problematikou.

      Školní kola se konala prostřednictvím on-line soutěžícího systému a studenti řešili celkem 19 úkolů.

      Nejlépe si vedli:
      Petr Zezula, 3. AO 17 bodů
      Pavel Novák, 4. AO 16 bodů
      Veronika Zmrzlá, 3. AO 15 bodů
      Jiří Svoboda, 4. AO 15 bodů

      Všem zúčastněným děkujeme za pozitivní přístup a aktivní zapojení do soutěže.

      Zvláště studentům 4. ročníku přejeme, aby své znalosti z finanční gramotnosti úspěšně uplatnili také u maturitních zkoušek z odborných předmětů.

      Věra Kmentová
      za komisi odborných předmětů

     • Jazykové soutěže na Gymnáziu a obchodní akademii Bučovice

     • Na konci listopadu se studenti vyšších ročníků gymnázia a obchodní akademie už poněkolikáté zúčastnili mezinárodní internetové soutěže v angličtině Best In English. Toto zápolení spočívá v maximálně šedesátiminutovém online testu, kde soutěžící řeší úkoly týkající se čtení, poslechu, slovní zásoby i gramatiky. Z našich studentů si nejlépe vedli Matyáš Hýbl ze septimy, Vojtěch Chudý ze 4.A a Jiří Svoboda ze 4.AO. Soutěže se každoročně účastní tisíce studentů z České republiky i dalších evropských zemí. Certifikáty o účasti mohou případně účastníkům být k dobru i u přijímacího řízení na vysokou školu.

      Koncem ledna pak proběhla celkem čtyři kola olympiády v angličtině, což je soutěž zaměřená hlavně na konverzaci a poslech. Mezi nejstaršími gymnazisty zvítězil Adam Vintrlík ze sexty, následován Soňou Novoměstskou z 1.A. Na obchodní akademii si vedl nejlépe Radek Suchomel z 1.AO a Tereza Tarabášová z 3.AO. V mladších kategoriích zabodovali Vojtěch Urbanec a Jan Machát ze sekundy spolu s Barborou Borůvkovou a Viktorií Hrdovou z tercie. Všichni jmenovaní mladší studenti postupují do okresního kola, u starších kategorií postupuje vždy vítěz rovnou do krajského kola.

      Oceňujeme odhodlání všech studentů, kteří se nebojí jít „s kůží na trh“ v jazykových soutěžích a porovnají svoji úroveň s ostatními v online testu, nebo dokonce plynně konverzují s vyučujícími v cizím jazyce před obecenstvem tvoře,ným ostatními soutěžícími. Jsme rádi, že máme pořád dost nadšených účastníků.


      Mgr. Jana Pokorná

      PS:  Nevyzvednuté drobné odměny pro prvních 10 účastníků BIE a pro všecky účastníky konverzační soutěže kategorie vyššího gymnázia jsou k vyzvednutí v kabinetě č. 16 (vedle sborovny).

    • Ekonomická olympiáda
     • Ekonomická olympiáda

     • Ekonomická olympiáda je největší celorepublikovou soutěží v ekonomii a financích pro středoškoláky v Česku. Organizátorem je  Institut ekonomického vzdělávání a hlavním partnerem Česká bankovní asociace.
      V letošním ročníku se do školních kol přihlásilo rekordních 396 škol z celé České republiky a zúčastnilo se téměř 19 tisíc studentů.

      Na obchodní akademii v Bučovicích se do této internetové soutěže zapojilo 35 studentů 3. a 4. ročníku, kteří odpovídali v časovém limitu 40 minut na 25 odborných otázek. Školní kolo prověřilo znalosti nejen z mikroekonomie, ale i makroekonomie, finanční ekonomie či z aktuálního dění a hospodářské politiky.
      Mezi nejúspěšnější řešitele třídy 4. AO byli vyhodnoceni Nikola Májková, Lenka Hálová a Jiří Svoboda se shodným procentem úspěšnosti. Z třetího ročníku se nejlépe dařilo Viole Štrajtové, která získala i možnost zastupovat naši školu v krajském kole. To se bude konat začátkem února na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně a Viole v něm přejeme hodně štěstí.
      Vyhodnoceným studentům blahopřejeme k dosaženým pěkným výsledkům a všem přihlášeným děkujeme za účast v této odborné soutěži.

      Věra Kmentová
      za komisi odborných předmětů

     • Lyže, snowboard i běžky...

     • Smeták, balón, němčina...jak se to rýmuje? Se smetákem se tančí, s balónem žongluje, v němčině se zpívá. A jen tak mimochodem k tomu patří i lyže, snowboard a běžky. Vše dohromady a ještě něco navíc přinesl kurz v Karlově určený pro žáky 1. AG, 1. AO a kvinty v termínu 12. - 17. 1.2020.

      Už před odjezdem bylo možné prostřednictvím webkamer pozorovat, že přírodního sněhu na jesenických svazích moc neleží, ale lanovky i sjezdovky jsou v provozu. A zůstalo u toho i celých pět dní, kdy se na Myšáku pohybovalo 46 účastníků se svými instruktory. Přízně počasí si nejvíce užila skupina běžkařů, která se v inverzním počasí vydala z Ovčárny na Praděd a mohla pozorovat moře mraků v nížinách a modrou oblohu se sluncem nad sebou, což se za celý týden na sjezdovkách podařilo ostatním jen na několik minut.

      Tvrdost podkladu a chuť technického sněhu si osobně vyzkoušela většina sjezdařů, což pro ně byla motivace už vícekrát raději nespadnout. Právě podmínky možná přispěly k tomu, že dvakrát musel lékař kurzu zamířit do nemocnice kvůli snímkům. Jednalo se sice o snímky na rentgenu a CT, které obvykle nezachycují nejšťastnější okamžiky, ale nakonec negativní výsledky přinesly pozitivní zprávy...nejde o žádný vážný úraz. Pomyslný zápas o zdraví kurzistů mezi bruntálskou nemocnicí a Bučovicemi skončil tedy 0:2!

      Náplní kurzu není ale jen jízda na prkýnkách a společné večery byly minimálně stejně zábavné jako lyžování. V pěvecké soutěži všechny svým výběrem i provedením německých písní nejvíce zaujal Robin Pavlíček. Taneční soutěž párů ovládl Michal Hrbáček se svojí partnerkou. Jejich tři vystoupení z kategorií standardních, latinskoamerických a volných tanců si u poroty i publika vysloužila nejvyšší hodnocení a bouřlivé ovace. Vůbec nevadilo, že partnerkou byl vypůjčený smeták. Skutečným vrcholem programu byla středeční soutěž „Karlov má talent“, kde se za špičkové číslo dal považovat nejen vítězný žonglér s míčem Marek Hrabovský, ale i standup komik Karel Bílek a trojice přeborníků Men's Physique Marek Mazal, Alexandr Šmerda a Ondřej Mach.

      A co by to bylo za kurz bez závodů? Poslední den přinesl možnost poměřit svoje síly ať už se soupeři pro pokročilé „profi“ lyžaře nebo třeba i s vlastním strachem u začínajících „akrobatických“ snowboardistů. Závod proběhlo 100% úspěšně bez diskvalifikace i jediného pádu, což se stává jen zřídka. Slalom i celý kurz jde vyhodnotit tak, že zde nebylo poražených a vítězi byli všichni, kteří jeli. Nejcennější výhrou nejsou totiž ani diplomy nebo sladkosti, ale nově navázaná kamarádství a zážitky.

       

      PROFI LYŽAŘI

      1. Andrýsková Veronika 16,4 s

      2. Pavézková Terezie 17,0 s

      3. Zbytek Tomáš 17,2 s

      4. Hrozová Alžběta 18,1 s

      5. Žert Matyáš 19,0 s

      6. Bílek Karel 19,6 s

      Otépka Jan19,6 s

      8. Líbalová Klára19,9 s

      Šídlová Lucie  19,9 s

      10. Dohnalová Natálie 20,5 s

      11. Homolová Natálie 20,6 s

      12. Pavlíková Patricie 20,8 s

      Hrabovský Marek20,8 s

      14. Pflimpfl Radek 21,0 s

      15. Minaříková Barbora 21,2s

      16. Šidlík Jakub 21,8s

      17. Kosař Marek 22,3 s

      18. Rybnikářová Denisa 22,4 s

      19. Bílková Elen 23,2 s

      20. Friessová Natálie 23,4 s

      21. Červinková Radka 23,5 s

      22. Mazal Marek 23,9 s

      23. Sugden Elizabeth 24,4 s

      24. Doubková Kateřina 24,5 s

      25. Veronika Bařinová 25,1 s

      26. Smutná Magdalena 26,0 s

      27. Pavlíček Robin 27,4 s

      Pašek Tomáš 27,4 s

       

      AKROBATIČTÍ LYŽAŘI

      1. Pešková Adéla 24,8 s

      2. Janů Tereza 27,1 s

      3. Zabloudil Filip 28,2 s

      4. Hrubá Iveta 28,3 s

      5. Hrbáček Michal 28,5 s

      6. Benešová Pavlína 30,0 s

      7. Palkovičová Zuzana 38,0 s

       

      PROFI SNOWBOARDISTÉ

      1. Vrábel Dominik 21,9 s

      2. Šmerda Alexandr 23,0 s

      3. Havrdová Johana 23,9 s

      4. Svobodová Vendula 25,0 s

      5. Mach Ondřej 25,9 s

      6. Voňková Michaela 31,0 s

       

      AKROBATIČTÍ SNOWBOARDISTÉ

      1. Haluzová Veronika 29,2 s

      2. Kolkopová Pavla 29,3 s

      3. Rusňáková Taťána 31,5 s

     • Waldmünchen podruhé

     • Ne, nejeli jsme znovu do Bavorska (i když bychom rádi…). Po Vánocích se v poště objevila zásilka z německého Ingolstadtu s novoročním přáním a taky  flashdiskem se spoustou fotek, na kterých je vidět, jak se studenti v „Globales Dorf“ dobře bavili. Rádi tedy zveřejňujeme krásné fotky a doufáme, že spolupráce bude pokračovat.

     • Prezentace fiktivních firem obchodní akademie

     • V rámci Dne otevřených dveří 12. prosince 2019 se při praktických činnostech představili studenti 3. ročníku obchodní akademie, kteří navštěvují volitelný předmět fiktivní firmy.

      První společnost s názvem Hodinový manžel, s. r. o. se ve svém podnikání zaměřila na zajišťování čím dál více žádaných řemeslných prací, oprav a služeb pro domácnost a zahradu.

      Druhá společnost si zvolila název Zážitkománie, s. r. o. a nabídla návštěvníkům zprostředkování široké škály nejrůznějších aktivit. Fiktivní zákazníci si tak mohli podle svého zájmu vybrat mezi zážitky adrenalinovými, degustačními, relaxačními či speciálními.

      Obě firmy si nápaditě vyzdobily prodejní stánky různými rekvizitami, které se vhodně vztahovaly ke zvolenému předmětu činnosti. Připraveny byly nejen zajímavé katalogy, reklamní letáčky a vizitky, ale také dotazníky a soutěže o drobné ceny. Vítaným zpestřením bylo i drobné občerstvení včetně vlastnoručně upečených perníčků.

      V dopoledních hodinách výstavku navštívili spolužáci z ekonomického oboru se svými vyučujícími a zájemci z řad gymnazistů. V odpoledních hodinách poté zavítali do prostor obchodní akademie uchazeči o studium, kteří si přišli i se svými rodiči prohlédnout školu a informovat se o podmínkách studia.

      Ing. Věra Kmentová, vyučující fiktivních firem 3. AO